:: O nás

Oprávnění k provádění výuky a výcviku mám již od roku 1988, kdy jsem začal pracovat jako učitel v autoškole Svazarmu.

Vlastní autoškolu provozuji již od roku 1991, kdy jsem samostatně nabízet výuku a výcvik v řízení na motocykl – skupina A. Od roku 1992 provádím výuku a výcvik i pro skupinu B – vozidla do 3 500 kg.

Od roku 2001, kdy začal platit nový zákon o výcviku řidičů, došlo k rozdělení motocyklů na čtyři skupiny – AM, A1, A/25 a A bez omezení. Proto jsem doplnil vozový park o další motocykl pro skupiny AM a A1 a od roku 2003 používám pro skupinu Ao moderní motocykl HONDA CB 500, který jsem v r. 2008 vyměnil za novější HONDA CBF 500. V roce 2005 jsem doplnil vozový park o motocykl HONDA CBF 600 pro skupinu A bez omezení.

Od roku 2006 pracuje v mojí autoškole zkušený instruktor p. Jiří Holinka, který má s přípravou řidičů dlouholeté zkušenosti.

Hlavním cílem naší práce je především spokojený zákazník. Smyslem práce všech zodpovědných pracovníků autoškol, a my se mezi ně počítáme, musí být frekventant, který bezpečně ovládá vozidlo a umí se správně orientovat a chovat v dnešním složitém provozu v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích. Toto lze dosáhnout především kvalitní přípravou žadatelů v rámci teoretické výuky a především při praktickém výcviku. V mojí autoškole provádíme výuku a výcvik s cílem kvalitně připravit každého žadatele na jízdu v dnešním složitém provozu. K tomu účelu využívám moderní pomůcky pro výuku teorie a rovněž i moderní výcviková vozidla, která jsou pravidelně obměňována.