:: Podminky

Řidičské oprávnění lze získat po absolvování kurzu v autoškole a složení závěrečné zkoušky. Ke zkoušce může být autoškolou přihlášen žadatel, který dosáhl požadované věkové hranice pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění. V následujícím přehledu je uveden postup pro získání řidičského oprávnění.

  1. Kontaktovat vybranou autoškolu (pozor na autoškoly, které nabízí výcvik za nízké ceny!! Vždy se informujte na podmínky a průběh výcviku včetně toho, jaká vozidla AŠ používá k výcviku, jak probíhá výcvik v oslovené autoškole, délka výcviku, možnost získání potřebných učebních pomůcek, podmínky pro zkoušky, příplatkové služby apod.


  2. Po pečlivém výběru autoškoly vyplňte „Žádost o řidičské oprávnění“, kterou si necháte potvrdit od svého lékaře (pozor: nutno mít i „Posudek o zdravotní způsobilosti“, který získáte u lékaře nebo v AŠ).


  3. Od lékaře potvrzenou a vyplněnou žádost předejte do autoškoly, která Vás bude informovat o nejbližším termínu zahájení výuky a výcviku


  4. Po zahájení kurzu Vám AŠ musí vystavit „Průkaz žadatele o ŘO“, který musíte mít při výcviku u sebe. Do průkazky učitel zapisuje odučené hodiny praktického výcviku – pozorně kontrolujte zápisy.


  5. Při praktickém výcviku (1 hodina výuky a výcviku trvá 45 minut, lze mít max. 2 hodiny výcviku denně) se zapisují stanovené údaje do „Evidence provozu cvičného vozidla“, správnost zapsaných údajů stvrzujete svým podpisem.


  6. 6. Po ukončení výuky a výcviku podepisujete správnost zápisů v průkazce (ta zůstává v AŠ). Autoškola Vás musí do 15 dnů po ukončení výcviku přihlásit ke zkoušce. Ta se koná max. 15 dnů od přihlášení (většinou jsou termíny kratší, zkouška se koná po ukončení výcviku bez větší prodlevy). Cena za použití vozidla autoškoly k 1. zkoušce by měla být součástí kurzovného. Od 1.7. 06 jsou zkoušky zpoplatněny. Poplatek ve výši 700,- Kč hradíte obci s rozšířenou působností, ne autoškole. Případné doplatky za opakované zkoušky Vám sdělí autoškola (informujte se ale předem před podáním přihlášky). Za opravné zkoušky opět hradíte stanovené částky obecnímu úřadu.


  7. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky si na odboru dopravy obce s rozšířenou působností (kde máte trvalé bydliště) podáte „Žádost o vydání řidičského průkazu“ spolu s „Posudkem o zdravotní způsobilosti“ a po max. 20 dnech je Váš řidičský průkaz připraven k převzetí.


  8. Po jeho převzetí pak můžete řídit vozidla, na která máte vydané řidičské oprávnění.